Vigtigt nyt til katteejere - Centrum Dyreklinik Ringsted Dyrlæge Peter Vange

Gå til indhold

Hoved menu:

Vigtigt nyt til katteejere

ÆNDRING AF LOVGIVNING VEDR. KATTE, D.1. JULI 2021


Den 1. juli 2021 træder en ændring i lovgivningen vedr. katte i kraft, der afskaffer pligten til at fremlyse umærkede katte, så ejerskabet af disse dyr automatisk overgår til optageren og de øjeblikkeligt kan videreformidles.

Formålet med lovændringen er at øge katteejernes incitament til at få mærket deres katte og at afhjælpe presset på katteinternaterne, som har oplevet en stigende tilgang af herreløse tamkatte.

Fra d. 1. juli kan en kat, der ikke er mærket med øretatovering, mikrochip eller halsbånd, optages eller videreformidles af enhver og skal ikke fremlyses, hverken af privatpersoner eller internater.

Er katten mærket og registreret korrekt, har internatet eller optageren pligt til at kontakte ejeren inden for 24 timer og når kontakt er etableret, har ejeren 24 timer til at afhente katten, medmindre andet bliver aftalt. Ellers bliver optageren ejer af katten.

OPFORDRING TIL AT FÅ KATTEN MÆRKET OG REGISTRERET
Vi anbefaler at mærke katten permanent med en øretatovering og/eller en mikrochip, da et halsbånd nemt kan falde af eller fjernes. Katten bør samtidigt registreres i mindst ét katteregister, så du let kan kontaktes, hvis katten bliver fundet – og I kan blive genforenede.

Det er en katteejers eget ansvar at sørge for, at de oplysninger, der står i registret, er opdaterede og korrekte.

Se om din kat er korrekt registreret her:

                                                                                                             
Det Danske Katteregister: https://www.katteregister.dk/forside
                
HER KAN LOVTEKSTEN LÆSES
Ændringen:

Mark- og Vejfredsloven:
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu